داستانهاى آهو دره

عنوانداستانهاى آهو دره
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٩١ک
پدیدآورندگانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

عنوان فرعیمجموعه داستان
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: داستانهاى آهو دره

ناشرشبگير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه۷۳ ص
اندازه۲۱*۱۵ س.م
پدیدآورندگان

منصور ياقوتى

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, شبگیر, کتاب, مجموعه ها, منصور یاقوتى, منصور ياقوتى
گروه سنی(د.ه)
بهاء

٤٥ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ى ۳ داستان، شامل: مدعى؛ آهو؛ و سردارlatest Nike Sneakers | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp