خروس بی محل

عنوانخروس بی محل
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٦٨ک
پدیدآورندگانایزدی, ع
ناشرهجرت
مکان انتشارکرمانشاه
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ع. ایزدی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, ع. ایزدی, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٢ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

ارباب خروس سیاهی را به خانه می آورد که همیشه قوقولی قوقو می‌کند. مرغ و خروس‌ها به سرش می ریزند و او را ادب می‌کنند، خروس سیاه با آنها می‌جنگد. از آن روز به بعد ارباب جای او را عوض می کند. پس از مدتی خروس سیاه متوجه می‌شود هر روز کنیز خانه مرغی را برای ارباب سر می‌برد. خروس سیاه به بقیه‌ی مرغ و خروس ها هشدار می‌دهد. یک روز کنیز می‌خواهد سر خروس سیاه را ببرد. ولی او زخمی می‌شود و به ارباب حمله می‌کند و سپس می‌میرد و دیگر قابل خوردن نیست. از آن روز به بعد کنیز به جای تخم مرغ ها فقط پوست آنها را می‌بیند. چون مرغ و خروس ها به حرف‌های خروس سیاه عمل می‌کنند.affiliate tracking url | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion