تفنگ کهنه

عنوانتفنگ کهنه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩٥ک
پدیدآورندگانراستی, مجید
ناشرنشر ارشاد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مجید راستی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, کتاب, مجید راستی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

مشهدى باقر و سه پسرش چشم به زمین مردان دارند و سعی می‌کنند هر طوری شده با تهمت زدن به او مردان را وادار به فروش زمین و ترک دهکده کند. مردان شبی که گرگ‌ها به گله‌ی مشهدی باقر می‌زنند با تفنگ خود گرگ‌ها را از بین می‌برد و جان پسر مشهدى باقر را نجات می‌دهد. مشهدى باقر از این کار مردان شرمنده می‌شود و رفتارش را تغییر می‌دهد.