بزى به نامامیلى

عنوانبزى به نامامیلى
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۲ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲٦] ص
اندازه٥/١٣*٥/١٤س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوکس می؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ریال

عنوان کوتاهشماره؛٣
متن کامل

امیلى بزغاله ى کوچکی به دنیا مى آورد. در آن مزرعه یک بره ى کوچک نیز به دنیا آمده است که مادرش شیر ندارد. امیلی به دوستانش مى گوید من می توانم به این بره هم شیر بدهم به شرطی که بیشتر غذا بخورم. دوستان امیلی تصمیم مى گیرند با کمک یکدیگر برای او غذای بیشتری تهیه کنند تا امیلی بتواند به بره کوچولو نیز شیر بدهد.Running Sneakers | Womens Shoes Footwear & Shoes Online