این را می‌گویند شجاعت‌

عنواناین را می‌گویند شجاعت‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٤٣ک
پدیدآورندگاناسپری, آرمسترانگ ولز
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۷-

پدیدآورندگان همکارروحی (سرلتی), هما, قاضی نور, قدسی
عنوان دیگر

عنوان اصلی‌: Call It Courage

ناشرامیرکبیر، فرانکلین
مکان انتشارتهران‌، [نیویورک]
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۱۰۲ص‌
اندازه۱۴*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نويسنده و نقاش آرمسترانگ اسپری؛ ترجمه هما روحی ‌(سرلتی‌)؛ طرح روى جلد از قدسى قاضى نور

موضوعآرمسترانگ اسپری, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های امریكایی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،فرانکلین, قدسى قاضى نور, کتاب, هما روحی ‌(سرلتی‌)
گروه سنی(ج،ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۷۰ ریال‌

تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

پسر جوانی به نام مافاتو از بومیان پولینزی‌(شرق استرالیا در اقیانوس کبیر)به سبب ترسو بودن، از قبیله اش رانده می شود و پس از رویارویی با دشواری ها و خطرها، با شجاعت و افتخاربه قبیله ی خود باز می گردد.Buy Sneakers | Nike, adidas, Converse & More