انجمن های خانه و مدرسه را جدی تر بگیرید

عنوانانجمن های خانه و مدرسه را جدی تر بگیرید
گونهمقاله
نویسندگانرجبین, ناصر
عنوان فرعیپرورش دانش آموز در خارج از خانواده شکست خورده است "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۹۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعانجمن های اولیا و مربیان, بحران آموزشی, بودجه آموزشی, تربیت کودک, خانواده, رجبین، ناصر, رستاخیز, معلمان, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری میزگرد رستاخیز با حضور معاون آموزش و پرورش و دبیران مدارس به سبب بازگشایی مدارس، درباره ی: بحران های آموزشی، ناظم و معلم پرورشی، انجمن های خانه و مدرسه، خودکفایی مدارس و کیفیت آموزشی.Sports brands | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177