افسانه های یونانی

عنوانافسانه های یونانی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٣٠ک
پدیدآورندگانویلسن, بارباراکر
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۹-

پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, مهیار
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [Greek Fairy tale]

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه١٤٥ص
اندازه٥/٢٣*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

از باربارا کر ويلسن؛ نقاشى از رامونا داربين؛ ترجمه مهیار نیک پور

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه پیدایش مواد, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه معیشتی, افسانه ها و قصه های یونانی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, باربارا کر ويلسن, رامونا داربين, کتاب, مجموعه ها, مهیار نیک پور
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١١٥ریال

عنوان کوتاهملتها قصه می گویند؛ ١٧
متن کامل

مجموعه ی ۱۶ داستان، شامل: آه و افسوس؛ پروین و ستاره بامدادی؛ خوشبختی و عقل؛ و....best Running shoes | Womens Shoes Footwear & Shoes Online