آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما
گونهمقاله
نویسندگانکلینبرگ, گوته, میرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢١٣]–٢١٤
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, کلینبرگ، گوته, گوته کلینبرگ, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

چکیده ی مقاله گوته کلینبرگ که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Sport media | Sneakers