آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی
گونهمقاله
نویسندگانهاویلند, ویرجینیا, میرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢١٧]–٢١٨
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری, ویرجینیا هاویلند, هاویلند، ویرجینیا
متن کامل

چکیده ی مقاله ی ویرجینیا هاویلند که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Mysneakers | Nike News