آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان
گونهمقاله
نویسندگانشرف, والتر, میرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢١٥]–٢١٦
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شرف، والتر, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری, والتر شرف
متن کامل

چکیده ی مقاله ی والتر شرف که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger