آشیانه قوها

عنوانآشیانه قوها
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٠ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

۱۸۰۵-۱۸۷۵

پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلایی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۱۳۶ص
اندازه٥/١٦×٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

هانس كریستین‌ آندرسن؛ تصويرگر رامونا داربين؛ ترجمه اردشیر نیكپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیكپور, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رامونا داربین, رامونا داربين, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستیان اندرسن, هانس كریستین‌ آندرسن
گروه سنی(د ، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

با جلد شميز ٨٠ ريال، جلد لوکس ١٢٥ ريال

عنوان کوتاهمجموعه قصه‌های آندرسن‌؛ ۷
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣
متن کامل

مجموعه ى ۱۴ داستان‌، شامل‌: خوشخو؛ تپه الفها؛ همراه؛ و....Nike footwear | Nike