آبشوران

عنوانآبشوران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤ک
پدیدآورندگاندرویشیان, علی اشرف
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٠-

پدیدآورندگان همکارتلخستانى, لطیف
عنوان فرعی(مجموعه داستان)
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: آبشوران

ناشرشبگير
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۱١٠ص
اندازه۱۴*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

لطيف تلخستانى

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شبگیر, على اشرف درويشيان, کتاب, لطيف تلخستانى, مجموعه ها
گروه سنی(د.ه)
بهاء

٦٠ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٤
متن کامل

مجموعه ى ۱۱ داستان، شامل: خانه ما؛ دو ماهى در نقلدان؛ ماهى و غازها؛ و....Adidas shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp