گل طلا و کلاش قرمز

عنوانگل طلا و کلاش قرمز
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٢٩ک
پدیدآورندگاندرویشیان, علی اشرف
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٠-

عنوان فرعیقصه براى کودکان
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: گل طلا و کلاش قرمز

ناشرشبگير
مکان انتشارتهران‌
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه٥/٢٠*٥/١٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته على اشرف درويشيان

موضوعادبیات تالیف, شبگیر, على اشرف درويشيان, فانتزی ایرانی, فانتزی سفر در مكان, کتاب
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٢٠ ريال

متن کامل

گل طلا دختر فلجى است که کلاش (گیوه) مى‌بافد و مادرش آنها را براى فروش به دکان حاج عباس مى‌برد. روزى حاج عباس سفارش بافت کلاش بزرگ قرمزى مى‌دهد. گل طلا آن را مى‌بافد. کلاش به حرف مى‌آید و با گل طلا دوست مى‌شود و او را با خود به گردش مى‌برد و با مردم آشنا مى‌کند. گل طلا مى‌فهمد که تنها نیست و همچون او زیادند. پس از آن، کلاش قرمز گاهى به گل طلا سر مى‌زند و با هم به گردش مى روند.Sports News | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177