گل ارغوانی

عنوانگل ارغوانی
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٣١ک
پدیدآورندگان همکارروحی ارباب,
عنوان فرعیو چند داستان دیگر از افسانه‌ های كهن روسی
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Le Fleur Pourpre

ناشربنگاه ترجمه و نشركتاب‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه۲۴۱ص
اندازه٢/١٤×۲۰س.م
پدیدآورندگان

ترجمه روحی ارباب‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های روسی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, روحی ارباب, روحی ارباب‌, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی( ج‌، د )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی‌)

بهاء

۷۰ریال‌

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه ونشر كتاب‌؛ ۶۳: برای جوانان‌؛ ۵
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۳۷، چاپ دوم‌: ۱۳۴۶
تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل‌: گل ارغوانی؛ غازها؛ قورباغه‌ها؛ و ....Running Sneakers Store | Nike