کلاس مخصوص تربیت زنبور عسل در دبستان های انگلستان

عنوانکلاس مخصوص تربیت زنبور عسل در دبستان های انگلستان
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

دی ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۳۴
موضوعآموزش ابتدائی, انگلستان, برنامه های درسی, تدریس عملی, تعلیم و تربیت, مقاله
متن کامل

بازگشایی کلاس هایی جهت تعلیم فن تربیت زنبور عسل و روش های نگهداری از آن ها در همه ی دبستان های بازیافت شایر انگلستان به منظور جایگزینی یک درس مفید عملی با برخی دروس نظری گاها" غیر ضروری .Best Sneakers | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%