کفش بلورین

عنوانکفش بلورین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٥٧ک
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٣/١٤*٤/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه محبت, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, محمد رضا جعفری
گروه سنی(ج.د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ریال

عنوان کوتاهکتابهای طلائی؛ ٢
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢، چاپ چهارم: ١٣٥٠
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: کفش بلورین؛ ملکه سرزمین برفها؛ مردی برای پادشاهی؛ و...