کتاب‌های درسی

عنوانکتاب‌های درسی
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, مشایخی،
عنوان فرعیتهیه و تنظیم متن کتب درسی "
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

تابستان ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٠٠]-١٠٢
موضوعراهنمای کتاب, کتاب درسی, مشایخی، محمد, مقاله
متن کامل

چگونگی تهیه ی متون کتاب های درسی، طریقه ی چاپ و نشر آن ها و اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد بررسی شده اند.Authentic Nike Sneakers | Sneakers Nike