چ‍گ‍ون‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رق‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د

عنوانچ‍گ‍ون‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رق‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د
گونهکتاب
شماره دسترسی۵۲۳ک
پدیدآورندگانپ‍رم‍ی‍ی‍اک‌, ی‍وگ‍ن‍ی‌
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق
ناشرگ‍وت‍م‍ب‍رگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

از ی‍وگ‍ن‍ی‌ - پ‍رم‍ی‍ی‍اک‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ص‍ادق ‌س‍راب‍ی

موضوعادبیات ترجمه, داستان روسی, داستان علمی- تخیلی, صادق سرابی, ص‍ادق ‌س‍راب‍ی, کتاب, گوتنبرگ, ی‍وگ‍ن‍ی‌ - پ‍رم‍ی‍ی‍اک‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

١٠ريال

عنوان کوتاهنشريه شماره؛ ١٨ : س‍ری‌ ۱۰ ری‍ال‍ی
متن کامل

پسرک از لامپ می‌پرسد: تو چگونه روشن می‌شوی؟ لامپ می‌گوید: با نور خورشید. اما پسر حرف او را قبول نمی‌کند و به راه می‌افتد تا دلیل روشنایی لامپ را پیدا کند. او در مسیر سیمی که به لامپ وصل شده است به راه می‌افتد. در راه با کارخانه ی تولید برق، سپس توربین آبی، دریاچه بزرگ، رودخانه، ابر، خورشید درباره ی نقش آنها در فرایند تولید برق حرف می‌زند. پسر نزد لامپ برمی‌گردد و می‌گوید: حرف تو صحیح است اما من خودم باید آن را می‌فهمیدم.jordan Sneakers | Nike