چگونه توجه شاگردان را به درس جلب کنید

عنوانچگونه توجه شاگردان را به درس جلب کنید
گونهمقاله
نویسندگانکیوانی, ص.
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۷۹]-۲۸۱
موضوعتدریس عملی, تعلیم و تربیت, خاطرات, روش های تدریس, کیوانی، ص, مقاله
متن کامل

خاطرات نویسنده از دوره ی دبیرستان ، وضعیت کلاس‌ها و دیوارهای مدرسه، رفتار معلم و مربی‌ها با شاگردان مدرسه، طرز درس دادن دروس مختلف مثل ریاضی، تاریخ، و اشاره به تدریس عملی بعضی دروس به منظور جلب توجه و علاقه دانش آموزان و استفاده از تشویق و تنبیه به عنوان روشی دیگر.