چند دستور درباره چگونگی مطالعه کتب

عنوانچند دستور درباره چگونگی مطالعه کتب
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٢-١٣٥٧

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

آبان ١٣٣٨

شماره

س ٣١ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦-١٨
موضوعآموزش و پرورش, خواندن, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

به آموزشگران برای علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به مطالعه کتاب‌های غیر درسی پیشنهادهایی ارائه شده‌است. از جمله برپایی کتابخانه‌‌های کلاسی، گزینش کتاب‌هایی با موضوع مناسب، معرفی کتاب‌های مناسب، آموزش مطالعه به روش درست و یادداشت‌برداری و انتخاب سنجیده‌ی مطالب.