چشمه خون

عنوانچشمه خون
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٩٣ک
پدیدآورندگانمقیمی, محمد
پدیدآورندگان همکارتجویدی, محمد
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦٠ص
اندازه۲۴*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمد مقیمی؛ تصویر روی جلد محمد تجویدی

موضوعادبیات تالیف, افسانه دینی, افسانه معجزه, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, داستان اخلاقی, داستان دینی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمد تجویدی, محمد تجوید‌ی, محمد مقیمی, معراجی
گروه سنی(د)
بهاء

١٦٠ ریال

عنوان کوتاهسری داستانهاى نسرین براى كودكان و نوجوانان؛ ٣
متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل: قربانگاه جاوید؛ چشمه خون؛ آب نیل خون شد و از آسمان برف سرخ‏ بارید؛ و...best Running shoes | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov