پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌

عنوانپ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٧٤ک
پدیدآورندگان همکارآذریزدی, مهدی
عنوان فرعیدرب‍‍اره‌ ح‍ی‍و‌ان‍‍ات‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۷۶ص‌
اندازه۴/۱۶*۹/۲۳س.م
پدیدآورندگان

بازنویس م‍‍ه‍د‌ی‌‌ آذری‍زد‌ی‌

موضوعاشرفی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, کتاب, مهدی آذریزدی, م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

۴۰ ریال

عنوان کوتاهق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍ازه‌ ‌از ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍‍ه‍ن‌؛ ۵
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۵، چ‍‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۴۷، چ‍‍اپ‌ س‍وم:‌ ۱۳۵۰، چ‍‍اپ‌ چ‍‍ه‍‍ارم‌: ۱۳۵۲
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: روباه و بزغاله؛ زبان خروس؛ موشها و گربه ها؛ و... برگرفته از "ریاض الملوک فی ریاضات السلوک" نظام الدین شنب غازانی، "اسکندرنامه"، "کلیله و دمنه"، "جواهر العقول یا پند اهل دانش و هوش بزبان موش و گربه" منسوب به ملا محمد بن محمد تقی مجلسی و "مثنوی مولوی".url clone | 『アディダス』に分類された記事一覧