پشه بینی دراز

عنوانپشه بینی دراز
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٧١ک
پدیدآورندگان همکاریونسی, ابراهیم
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٠ ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه ابراهیم یونسی

موضوعابراهیم یونسی, ادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, فانتزی جانوری, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢ تومان

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٥
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: پشه بینی دراز؛ عمو ناقلا، آقا خود نما؛ گوش دراز چپ چشم؛ و...Nike footwear | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp