پری دریایی

عنوانپری دریایی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٥٠ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥- ١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارخلیقی, خسرو
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٤٠ ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

از کریستیان آندرسن؛ ترجمه خسرو خلیقی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, خسرو خلیقی, کتاب, کریستیان آندرسن, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ریال

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٢٧
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٣، چاپ چهارم: ١٣٥٢
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: پری دریایی؛ هنسل و گرتل؛ شاگرد آسیابان و گربه.Nike Sneakers Store | New Releases Nike