وینکی و دوستان جنگلی اش

عنوانوینکی و دوستان جنگلی اش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦٢ک
پدیدآورندگانچرمل, ویلی
پدیدآورندگان همکارصلاحی, بهمن
ناشرکورش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ویلی چرمل؛ ترجمه بهمن صلاحی

موضوعادبیات ترجمه, بهمن صلاحی, کتاب, کورش, ویلی چرمل
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٧٠ ریال

عنوان کوتاهاز سری ماجراهای وینکی؛ ١
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

وینکى پسرى کوچکى بود که مادر نداشت و با عموى پیر و غرغرویش زندگى مى‏کرد. روزى از خانه فرار کرد و به جنگل رفت. با کمک چشم روشن و همسرش براى خود خانه‏اى تهیه کرد و توانست زندگى خوبى را آغاز کند.Adidas shoes | Air Jordan Release Dates 2020