همه بهانه است پدر

عنوانهمه بهانه است پدر
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣١٠ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرصدا، پیشرو
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٩ص
اندازه١٩*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی از قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, صدا،پیشرو, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

پدر بزرگ به خاطر پسر و دامادش، که مبارز و در زندان هستند، نگران است. دخترش اعتراض می‌کند و می‌گوید تو خودت ما را چنین تربیت کرده ای. حال هنگام پیری ترسو شده ای، شجاع باش. پس از آن پدر بزرگ جوراب های دستبافت مادر بزرگ را برای پسر و دامادش به زندان می‌برد.Sport media | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov