نگاهی به پیشرفتهای آموزش و پرورش در شش سال اخیر

عنواننگاهی به پیشرفتهای آموزش و پرورش در شش سال اخیر
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٩٣٩
نویسندگانمعیری, محمد طاهر
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ١٣٤٧

شماره

دوره ٥ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٩-٥٠
موضوعآموزش اجباری, آموزش و پرورش, پیک معلم و خانواده, سپاه دانش, معیری، محمد طاهر, مقاله
متن کامل

نگاهی به تشکیل سپاه دانش در ایران و قانون تعلیمات اجباری به عنوان دو عامل تأثیرگذار در روند آموزش و پرورش، همراه با گزارش های آماری درباره ی وضعیت آموزش و پرورش در سال های ۱۳۴۶-۱۳۴۷.latest Running | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD