نقش زن در ادبیات کودکان سرزمین ما

عنواننقش زن در ادبیات کودکان سرزمین ما
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانبدرطالعی, فاطمه, صبا, منیژه
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره ي دوم ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۳۹
موضوعادبیات عامیانه, ادبیات کودکان, ادبیات كودكان, ایران, زنان, شخصيت ها (ادبیات), فاطمه بدرطالعی, فصلنامه کانون, مقاله, منابع نوشتاری, منيژه صبا
متن کامل

بررسی و تحلیل شخصیت زن در داستان های عامیانه و سپس در داستان های معاصر و مقایسه ی آن ها با یکدیگر.
(۲۰۰ قصه ی بررسی شده در این تحقیق همان قصه های بررسی شده در تحقیقی است که پیش از این در شماره ی اول، دوره ی دوم فصلنامه ی کانون با عنوان بررسی محتوای کتاب های غیردرسی منتشر شده بوده است. برای دسترسی به مشخصات این قصه ها، مخاطب به همان شماره از فصلنامه ی کانون ارجاع داده شده است)Sports Shoes | NIKE HOMME