نظری به معارف

عنواننظری به معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۸ مرداد ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۷۲ (۱۳۴۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعامتحانات, برنامه های درسی, روش های تدريس, کوشش, مقاله
متن کامل

خبرهایی درباره ی معارف از جمله تاریخ آغاز به کار مدرسه ها، امتحان های تجدیدی، رفع ایرادها از سوی مدرسه ها پیش از آغاز سال تحصیلی، ضرورت تغییر در برنامه ی مدرسه ها و اصول تدریس در آنها و نگارش کتاب درسی برای تمام مقاطع آموزشی.Running Sneakers Store | New Balance 991 Footwear