نظرآزمایی : کتابهای درسی

عنواننظرآزمایی : کتابهای درسی
گونهمقاله
نویسندگانصدیق, عیسی
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۳ – ۱۳۵۷

ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

بهار ۱۳۳۸

شماره

س ۲ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۲
موضوعراهنمای کتاب, صدیق،‌ عیسی, کتاب درسی, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

پس از بیان تاریخچه تالیف کتابهای درسی از آغاز تا آن سال، پیشنهاد شده است که کتاب‌های دوره ابتدایی را دولت تهیه و منتشر کند، چون پایه ملیت کودک در سنین دبستان گذارده می‌شود. دولت کتاب‌های دبستان را رایگان در اختیار کودکان می‌گذارد، پس حق دارد در تالیف و چاپ آن دخالت داشته باشد، همچنین کارشناسان آموزش و پرورش در این زمینه تنها چند نفر اند که همه در اختیار دولت‌اند. ولی درباره‌ی کتاب‌های دبیرستان بهتر است با نظارت درست دولت و انتخاب بهترین کتاب‌ها و تشویق نویسندگان خوب، آزادی تالیف وجود داشته باشد.url clone | GOLF NIKE SHOES