م‍رگ‌ و زن‍دگ‍ی‌

عنوانم‍رگ‌ و زن‍دگ‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۶۴ک
پدیدآورندگانبک, جان ارنست
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۲- ۱۹۶۸

پدیدآورندگان همکارطاهباز, سیروس
ناشراميركبير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۱۹۹ ص
اندازه۲۲*۱۷س.م
پدیدآورندگان

م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ب‍ک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌طاه‍ب‍از

موضوعادبیات ترجمه, امیر کبیر, جان ارنست اشتاین بک, ج‍ان‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ ب‍ک‌, داستان اجتماعی, داستان امریکایی, سیروس‌ طاهباز, س‍ی‍روس‌طاه‍ب‍از, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
عنوان کوتاهمجموعه قصه؛ ۱
متن کامل

مجموعه ۱۳ داستان، شامل: مولى مورگان و پدرش؛ گلهاى داوودى؛بوى خوش و خنک برف؛ و ....Best Authentic Sneakers | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces