م‍اه‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و

عنوانم‍اه‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۶۸ک
پدیدآورندگانلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۰- ۱۹۹۹

پدیدآورندگان همکارن‍س‍ری‍ن‌,, فرزان یار, مهدی
عنوان دیگر

عنوان به انگلیسی: Swimmy

ناشرس‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۴)ص‌
اندازه۵/۲۲*۵/۲۲س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ل‍ئ‍و ل‍ئ‍ون‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍س‍ری‍ن‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ه‍دی‌ ف‍رزان‌ ی‍ار

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایتالیایی, افسانه های نو, سازمان انتشارات, کتاب, ل‍ئ‍و ل‍ئ‍ون‍ی‌, لئو لئونی, م‍ه‍دی‌ ف‍رزان‌ ی‍ار, ن‍س‍ری‍ن‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۶۰ ريال

عنوان کوتاهق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ل‌؛ ۳
متن کامل

ماهی سیاه به دریای بزرگ می‌رود و با جانوران و گیاهان دریایی زیادی آشنا می‌شود. روزی با تعداد زیادی ماهی کوچولو قرمز روبرو می‌شود که به شکل یک ماهی بزرگ بودند، اما چشم نداشتند و با هم شنا می‌کردند. ماهی سیاه از آنها می‌خواهد بگذارند او چشم این ماهی بزرگ باشد. ماهی ها قبول می‌کنند و ماهی سیاه پس از آن در جای چشم ماهی بزرگ قرار می‌گیرد. از آن پس ماهی ها با خیال راحت به سوی دریای آزاد شنا می‌کنند و ماهی های بزرگ جرئت نمی‌کنند مزاحم آنها بشوند.url clone | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping