مزرعه هاى خاکى و مزرعه هاى سبز

عنوانمزرعه هاى خاکى و مزرعه هاى سبز
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٤٨ک
پدیدآورندگانولفل, اورسولا
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٢-

پدیدآورندگان همکارامیدوار, میترا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Die grauen und die grünen Felder]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٩٣ص
اندازه٣/٢١*٣/١٤س.م
پدیدآورندگان

اورزولا - ولفل؛ ترجمه میترا امیدوار

موضوعادبیات ترجمه, اورزولا - ولفل, اورسولا ولفل, پدیده, داستان اتریشی, داستان اجتماعی, داستان اخلاقی, کتاب, مجموعه ها, میترا امیدوار
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٨٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۳ داستان، شامل: مزرعه های خاکی، مزرعه های سبز؛ بچه های دیگر؛ پرنده شب؛ و....Authentic Nike Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff