مرغ حنائی چاق

عنوانمرغ حنائی چاق
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٢٧ک
پدیدآورندگانخضرایی, امین
ناشرامین خضرائی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦]ص
اندازه٥/١٦*٨/٢١ س.م
پدیدآورندگان

برگرداننده به شعر امین خضرائی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, امین خضرائی, امین خضرایی, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای پدر کاستر؛ ٢
تیراژ١٠٠٠٠ن
متن کامل

روباه با خوشحالی مرغ حنایی را می گیرد و در کیسه می اندازد و به طرف خانه‏اش می‏رود. قمری، دوست مرغ حنایی وقتی از گرفتاری او با خبر می شود، خود را جلوی روباه زخمی نشان می دهد. روباه به طمع شکار قمری کیسه را رها می کند. مرغ حنایی با استفاده از فرصت پا به فرار می گذارد.Sportswear Design | Air Jordan Sneakers