ما برای دون ماکاله زیتون نمی چینیم

عنوانما برای دون ماکاله زیتون نمی چینیم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٥٩ک
پدیدآورندگانفویستل, گونتر
پدیدآورندگان همکاربصیری, خدیجه
ناشرشبگیر
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٧٦ص
اندازه٢/١٤*٨/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

گونتر فویستل؛ ترجمه خدیجه بصیری

موضوعادبیات ترجمه, خدیجه بصیری, داستان آلمانی, شبگیر, کتاب, گونتر فویستل
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

برادر و خواهر روستایى زندگى فقیرانه‏اى دارند.آنهادر رویاهایشان چیزهاى مورد علاقه‏شان را به دست مى آورند.مادر براى کار به شهر رفته و بچه ها در آرزوى دیدن اوهستند.affiliate link trace | jordan Release Dates