مایا دخ‍ت‍ر گ‍ریز‌ان‌ ک‍ن‍دو

عنوانمایا دخ‍ت‍ر گ‍ریز‌ان‌ ک‍ن‍دو
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٣٢ک
پدیدآورندگانبونسلس, والدمار
تاریخ تولد - وفات

۱۹۵۲-۱۸۸۱

پدیدآورندگان همکارم., د.
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۸
تعداد صفحه۱۸۱ص
اندازه١٥×٢٢س.م.
پدیدآورندگان

والدمار بونسلس؛ ترجمه د. م

موضوعادبیات ترجمه, د. م, فانتزی آلمانی, فانتزی جانوری, کتاب, نیل, والدمار بونسلس
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۱۰۰ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٨
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

مایا دوست ندارد مانند بقیه زنبورهای عسل، زندگی اش را در کندو و با ساختن موم و عسل بگذراند. پس به جهان خارج از کندو قدم می گذارد‌ و با خطرها و مشکلات زیادی روبه رو می شود. سرانجام به کندو بازمی گردد‌. ملکه او را می بخشد و از تجربه هایش برای آسایش همه ی زنبورهای عسل‌استفاده می کند.