مایا دخ‍ت‍ر گ‍ریز‌ان‌ ک‍ن‍دو

عنوانمایا دخ‍ت‍ر گ‍ریز‌ان‌ ک‍ن‍دو
گونهکتاب
پدیدآورندگانبونسلس, والدمار
پدیدآورندگان همکارم., د.
متن کامل

مایا دوست ندارد مانند بقیه زنبورهای عسل، زندگی اش را در کندو و با ساختن موم و عسل بگذراند. پس به جهان خارج از کندو قدم می گذارد‌ و با خطرها و مشکلات زیادی روبه رو می شود. سرانجام به کندو بازمی گردد‌. ملکه او را می بخشد و از تجربه هایش برای آسایش همه ی زنبورهای عسل‌استفاده می کند.