ماهیگیر و ماهی کوچک

عنوانماهیگیر و ماهی کوچک
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٩ک
پدیدآورندگانلافونتن, ژان دو
تاریخ تولد - وفات

١٦٢١-١٦٩٥

پدیدآورندگان همکارسامان,, نعمتی,
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

از ژان دو لافونتن؛ ترجمه سامان؛ زیرنظر نعمتی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های فرانسوی, بامداد, ژان دو لافونتن, سامان, کتاب, مجموعه ها, نعمتی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهافسانه های لافونتن؛ ۸
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: روباه و لک لک؛ ماهیگیر و ماهى کوچک؛ لاک پشت و قورباغه؛ و....Sports Shoes | Nike