ماجراهای باور نکردنی پروفسور برانشتام

عنوانماجراهای باور نکردنی پروفسور برانشتام
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٦٨ک
پدیدآورندگانهانتر, نورمن
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٩-

پدیدآورندگان همکاررابینسون, و. ه., پستا, حسن
عنوان دیگر

عنوان به زبان اصلى: The incredible adventures of professor Branestawm with illus

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٢٤٦ص
اندازه٥/١٧*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی نورمن هانتر؛ تصویرها از و. ه. رابینسون؛ ترجمه ی حسن پستا

موضوعادبیات ترجمه, حسن پستا, داستان انگلیسی, داستان علمی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, نورمن هانتر, و. ه. رابینسون
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٨٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣
متن کامل

پروفسور مردی است با دانش زیاد و حافظه ی ضعیف، سر و وضعش بامزه است و کارهایش بامزه تر، پی در پی دست به اختراع می زند و هر بار به دلیل فراموش کردن چیزی، اختراعش چیز دیگری از کار در می آید. اما او دست بردار نیست، باز اختراع می کند و ماجرای تازه ای می آفریند.