قصه صدف نورانی

عنوانقصه صدف نورانی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٦١ک
پدیدآورندگاندانائی, خسرو
ناشرمهر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٦ص
اندازه٢/١٩*٢٩ س.م
پدیدآورندگان

خسرو دانائی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, خسرو دانائی, کتاب, مهر
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

صدفی در دریا پیدا می‌شود که مرواریدی نورانی درون خود دارد. ماهی ها همگی قصد تصاحب آن را دارند. صدف می‌گوید مروارید مال همه‌ی شماست. همه خوشحال می‌شوند، به جز هشت پا. مزدوران هشت پا شبانه مروارید را می‌دزدند. ماهی ها برای پس گرفتن صدف تلاش بسیار می کنند. بسیاری از ماهی ها در این راه کشته شدند. هنوز هم خیلی ها کشته می‌شوند تا صدف را پس بگیرند.latest Nike release | Nike Shoes