قصه‌های لافونتن

عنوانقصه‌های لافونتن
گونهمقاله
عنوان فرعیانتقاد کودکان و نوجوانان "
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مرداد ١٣٣٧

شماره

س ٦ ش ١و٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٥-٨٨
موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), سپیده فردا, سعیدی، نیر, قصه های لافونتن (کتاب), لافونتن، ژان دو, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب "قصه‌های لافونتن"، اثر ژان دو لافونتن، ترجمه نیر سعیدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، از دیدگاه ترجمه کتاب.