قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه‌‌

عنوانقصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه‌‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١١٧ک
پدیدآورندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-

پدیدآورندگان همکارشریف, حسن
ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۱
تعداد صفحه۱۶۲ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م.
پدیدآورندگان

نگارش مهدی آذریزدی؛ تصویرگر حسن شریف

موضوعادبیات تاليف, ادبيات تاليف, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, حسن شریف, کتاب, مجموعه ها, مهدی آذریزدی
گروه سنی(ج )
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۶۰ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۱
متن کامل

مجموعه ی ۱۳ داستان از سند بادنامه و ۱۱ داستان از قابوسنامه‌، شامل‌: خوراک بهشتی‌؛ بزرگی شتر؛ خیاط و کوزه؛ و... بازنویسی بر پایه ی قصه هایی از سمرقند و عنصر المعالی.best shoes | Men's Footwear