فولکلور سیاهان

عنوانفولکلور سیاهان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠١٠ک
پدیدآورندگان همکارآقاسی, گیورگیس
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٥٩ص
اندازه٢٤*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ترجمه گیورگیس آقاسی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آفریقایی, پدیده, داستان آفریقایی, کتاب, گیورگیس آقاسی, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۶ داستان، شامل: پیرمرد و بچه؛ میمون و موزه ؛ شپش و ناخن؛ و.....Nike air jordan Sneakers | NIKE HOMME