فندق شکن

عنوانفندق شکن
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٩٢ک
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٥ ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, امیرکبیر،کتاب های طلایی, حکایت, کتاب, مجموعه ها, محمد رضا جعفری
گروه سنی(ج.د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ٤
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: فندق شکن، آقاخرگوشه و آقا گرگه، ریش آبی؛ و....Mysneakers | Releases Nike Shoes