فانوس فرسوده‌

عنوانفانوس فرسوده‌
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٠٩ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

۱۸۰۵-۱۸۷۵

پدیدآورندگان همکارنیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر،كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه۱۷۸ص
اندازه۱۶×٧/٢٣س.م.
پدیدآورندگان

از هانس كریستین آندرسن‌؛ اردشیر نیكپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیكپور, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستین آندرسن, هانس كریستین آندرسن‌
گروه سنی(د،ج‌)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۶۰ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه های اندرسن؛ ۲
متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان‌، شامل‌: فانوس فرسوده‌؛ سوزن رفوگری؛ پسرک شیطان؛ و....Adidas shoes | Nike