عروسى کدو و بادمجان

عنوانعروسى کدو و بادمجان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٢٠ک
پدیدآورندگانتجارتچی, جعفر
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٧-

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦] ص
اندازه٥/٢١*۲۹ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی از جعفر تجارتچی

موضوعادبیات تالیف, پدیده, جعفر تجارتچی, فانتزی ایرانی, فانتزی جانوری, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

بادمجان با ضربه ی چوبدستى پسرکی در آب می افتد. کدو سعى می کند او را نجات بدهد، اما خودش هم در آب می افتد. آن ها به خشکى می رسند ولی هیچ بوته ای آن ها را نمی پذیرد و همه می گویند وقتی بادمجان و کدو از بوته ی خودشان جدا شوند، هیچ بوته ای آن ها را قبول نمی کند. کدو تنبل که دلش به حال آن ها سوخته است، به مترسک معرفی شان می کند. مترسک نیز تصمیم می گیرد با کمک پرندگان برای آن ها خانه ای بسازد تا با هم ازدواج کنند و از این سرگردانی رها شوند.Authentic Sneakers | jordan Release Dates