صفحه کودکان: سرنوشت پسر باغبان

عنوانصفحه کودکان: سرنوشت پسر باغبان
گونهمقاله
نویسندگاندرب, ژرژ, شاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۹ (۳۴۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, ژرژ درب, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

تاجر ثروتمندی که تنها یک فرزند دختر دارد و همه ی خواستگاران او را رد می کند، از جادوگری درباره ی آینده ی دختر می پرسد. او می گوید که همسر دخترش پسر یک باغبان است. تاجر پسر باغبان را می خرد و اورا به دست جلاد می دهد. جلاد پسر را به آسیابانی می دهد و پسر کمکم بزرگ و قوی می شود. جادوگر به تاجر خبر می دهد که پسر هنوز زنده است. تاجر برای کشتن او نقشه می کشد اما موفق نمی شود. دخترش با پسر باغبان ازدواج می کند و او سر به بیابان می گذارد.Running sport media | New Balance 991 Footwear