شنبه

عنوانشنبه
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٦٥ک
پدیدآورندگانآیدین, پرن
ناشرچکیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٩ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته پرن آیدین

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, پرن آیدین, چکیده, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهبرای کودکان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

جمعه، دلش می خواهد همیشه باقی بماند. برای همین با نیرنگ تلاش می‌کند ثانیه‌های ساعت را از کار بیندازد. شماری از ثانیه ها تصمیم می‌گیرند تاریخچه و چگونگی کار ساعت را بدانند. وقتی آنها می‌فهمند که باعت حرکت عقربه ها ی ساعت و گذشت زمان هستند، شروع به کار می‌کنند و جمعه را بیرون می‌کنند و شنبه را به جای آن می‌آورند.affiliate tracking url | Nike Air Max