س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ گ‍رب‍ه‌

عنوانس‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ گ‍رب‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۲۷ک
پدیدآورندگانيف, ولاديمير گ
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۳-۱۹۹۳

پدیدآورندگان همکارن‍اه‍ی‍د,
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۶ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

و. س‍وت‍ی‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها, ن‍اه‍ی‍د, و. س‍وت‍ی‍ف‌, ولاديمير گريگوريويچ سوته يف
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۵ريال

عنوان کوتاهس‍ری‌ ۵ ری‍ال‍ی‌
نوبت چاپچاپ دوم
متن کامل

مجموعه ۲ داستان، شامل: "سه بچه گربه"؛ سه بچه گربه ی سفید و خاکستری به دنبال موشی ‏درون یک جعبه آرد می‌روند و سفید بیرون می‌آیند. "جوجه و بچه اردک"؛ جوجه و اردک از تخم بیرون می‌آیند و کارهای مشابه انجام می‌دهند. اما بچه اردک می‌تواند شنا ‌کند، اما جوجه نمی‌تواند.Adidas footwear | Nike News