سیمرغ و سی مرغ

عنوانسیمرغ و سی مرغ
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩٣٠ک
پدیدآورندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٢-١٣٨٤

پدیدآورندگان همکارمشرف آزاد تهرانی, محمود, دادخواه, بهمن
ناشرفرزین
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤]ص
اندازه٢٥*٢٥ س.م
پدیدآورندگان

م. آزاد؛ نقاشی بهمن دادخواه

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, بهمن دادخواه, فرزین, کتاب, م. آزاد, محمود مشرف آزاد تهرانی, منظومه داستانی, منظومه عرفانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

داستان منظوم: بازنوشته ی منطق الطیر عطار نیشابوری.jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020