سگ گله و گرگ

عنوانسگ گله و گرگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤١ک
پدیدآورندگانلافونتن, ژان دو
تاریخ تولد - وفات

١٦٢١-١٦٩٥

پدیدآورندگان همکارسامان,, نعمتی,
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٥/١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

از ژان دو لافونتن؛ ترجمه سامان؛ زیرنظر نعمتی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های فرانسوی, بامداد, ژان دو لافونتن, سامان, کتاب, مجموعه ها, نعمتی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهافسانه های لافونتن؛ ٥
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: شیر و الاغ؛ بزغاله؛ گوسفند وشیر؛ و ...